"Tietoa ja solidaarisuutta ohi valtavirran."

Toinenmeksiko.org kertoo kertoo ruohonjuuritason kansanliikkeiden ja alkuperäiskansojen Meksikosta, joka usein jää pimentoon valtavirran uutisoinnissa. Meksikosta, joka on varsin erilainen kuin matkailumainosten välittämät kuvat.

Maantieteellisesti sivusto keskittyy Etelä-Meksikoon, mutta tarjoaa myös laajemmin tietoa toiminnasta alkuperäiskansojen oikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Lisäksi esillä on kansainvälinen solidaarisuustoiminta ihmisoikeus- ja rauhantyöstä reiluun kauppaan.

Toinen Meksiko, toinen maailma

Toinenmeksiko.org tarjoaa tietoa toisenlaisesta Meksikosta, joka on jo olemassa, mutta josta tiedämme täällä vähän. Uutisissa kuulemme enimmäkseen Yhdysvaltoihin suuntautuvasta siirtolaisuudesta, huumekarteilleista ja sikainfluenssasta. Meksikon kulttuurista mieleemme tulevat ensimmäisenä ehkäpä sombrerot, tequila ja mariachi-orkesterit sekä vanhojen intiaanikulttuurien jälkeensä jättämät rauniot. Lisäksi Meksikon valtio pinnistelee luodakseen kuvaa Meksikosta "ensimmäiseen maailmaan" kuuluvana, "kehittyneenä" maana - mikä ehkä pitääkin paikkansa pienelle osalle väestöä.

Meksikolla on kuitenkin myös varjopuolensa, joihin liittyvät muun muassa köyhyys ja säännölliset ihmisoikeusrikkomukset. Samoin sillä on vähemmän tunnetut kauniit ja arvokkaat puolensa: moninaiset alkuperäiskansojen rikkaat, elävät kulttuurit sekä uutta luovat kamppailut ihmisarvoisen elämän ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Tahdomme tuoda esiin näiden toisenlaista Meksikoa luovien kamppailujen ja kansanliikkeiden ääniä ja tarjota taustatietoa, joka auttaa ymmärtämään liikkeitä ja niiden tavoitteita. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään Meksikosta ja meksikolaisista liikkeistä. Liikkeet eivät toimi vain kansallisten rajojen sisällä ja rajoitu niihin, toisenlaisen Meksikon sijasta tavoitteena on rakentaa toisenlainen maailma.

Toivomme, että Meksikosta välittämämme tieto auttaa tässä toisenlaisen maailman rakentamisessa. Että voimme oppia jotakin siitä, mitä luemme ja kuulemme, saada innoitusta ja tuoda oppimamme osaksi kamppailuja, joita käymme täällä paremman maailman puolesta.

Vaikka elämmekin erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa tilanteissa, voimme ehkä silti oppia esimerkiksi niistä itsehallinnon, vastarinnan ja "toisenlaisen politiikan" muodoista, joita vaikkapa Meksikon zapatistiliike ja Oaxacassa vuonna 2006 avoimeksi kansannousuksi yltynyt kansanliike ovat luoneet ja kehittävät edelleen.

Toinen kampanja, toista tietoa

Toinenmeksiko.org saa innoituksensa myös zapatistiliikkeen käynnistämästä Toisesta kampanjasta, jonka tavoitteena on rakentaa uusliberalismin ja kapitalismin vastainen ruohonjuuritason kansanliike ja luoda Meksikoon uusi perustuslaki. Toinen kampanja kutsuu myös kansainvälisesti muodostamaan "uusia keskinäisen tuen ja kunnioituksen suhteita sellaisten ihmisten ja järjestöjen kanssa, jotka vastustavat uusliberalismia ja kamppailevat sitä vastaan ihmisyyden puolesta." Kampanja on innoittanut vaihtoehtoista mediaa myös muualla ja esimerkiksi Latinalaisesta Amerikasta uutisoivalla Narconews.com sivuistolla toimii Toinen journalismi -kampanja.

Toinenmeksiko.org toimii samassa solidaarisuuden hengessä, vaikka sivusto eivätkä kaikki sille kirjoittavat olekaan Toisen kampanjan jäseniä. Kirjoittajat eivät vastaa kuin omista teksteistään ja niissä ilmaistuista mielipiteistä. Mikäli sivustolla on nimettömiä kirjoituksia, vastaa niistä Toinenmeksiko.org:in toimitus, jonka tavoittaa osoitteesta toimitus[ät]toinenmeksiko.org.

Sivustolle kirjoittaminen ei siis vaadi minkään erityisen polittisen mielipiteen hyväksymistä. Tarkoituksenamme on luoda monipuolinen foorumi Meksiko-aiheiselle tiedotukselle.

Ja kuten lienee jo selvää, emme pyri antamaan kattavaa kokonaiskuvaa Meksikosta tai uutisoimaan kaikesta Meksikossa tapahtuvasta. Tehtävä olisi liian vaativa, joten tarjoamme niitä palasia, joita muualta tuntuu puuttuvan. Yleistietoa Meksikosta ja sen historiasta ym. on luettavissa muualta, esimerkiksi Suomen Mexicon suurlähetystön Meksiko-maatiedostosta sekä valtavirran mediasta. Eteenpäin pääsee myös linkkisivultamme.

 

Bookmark and Share