Zapatistiliikkeen tie kulkien ja kysyen

Uudenvuodenyönä vuonna 1994 Chiapasin osavaltiossa, Koillis-Meksikossa Zapatistien kansalliseksi vapautusarmeijaksi (EZLN, Ejercito Zapatista de Liberaciòn Nacional) itseään kutsuva joukko nousi aseelliseen kapinaan ja valtasi useita osavaltion keskeisiä kaupunkeja ja kyliä. Järjestö julisti sodan Meksikon liittovaltion armeijaa vastaan, mihin Meksikon silloinen presidentti Carlos Salinas de Gortari vastasi lähettämällä 12 000 sotilaan vahvuiset joukot Chiapasiin. Taistelut kestivät kaksitoista päivää kunnes aselepo saavutettiin suurelta osin Meksikon kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisen painostuksen ansiosta.

EZLN koostuu pääosin Chiapasin alkuperäisväestöstä, mutta sen demokratiaan, vapauteen ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät vaatimukset ovat alusta lähtien koskettaneet alkuperäiskansoja laajempaa väestöä. Sanojensa mukaan zapatistit eivät kamppaile ainoastaan Meksikon alkuperäisväestön rinnalla ja puolesta, vaan kaikkien ”nöyrien ja tavallisten ihmisten kanssa”. Liike pyrkii edistämään muun muassa naisten, seksuaali- ja kielivähemmistöjen sekä ylipäätään kaikkien sorrettujen asemaa.

...maanalaisesta sissiliikkeestä

EZLN perustettiin vuonna 1983 ja ensimmäiset kymmenen vuotta se toimi maanalaisesti vahvistaen kannatustaan Chiapasin alkuperäiskansayhteisöjen keskuudessa. Zapatistit näkevät itsensä Meksikon vallankumouksen ja 500 vuotta siirtomaavaltaa vastaan jatkuneen vastarinnan jatkajina. Järjestön nimi viittaa vuonna 1910 alkaneen Meksikon vallankumouksen eteläiseen johtajaan, Emiliano Zapataan, joka vaati köyhille "maata ja vapautta" ja puolusti yhteisöllistä maanomistusta.

Zapatistikapinan taustalla ovat alkuperäiskansojen kokemukset rasismista ja syrjinnästä, suurtilallisten mielivallasta sekä taloudellisesta ja poliittisesta epätasa-arvosta. Useat liikkeet ovat kamppailleet pitkään oikeudenmukaisuuden puolesta rauhanomaisin keinoin Chiapasissa, mutta zapatistit kokivat, että heidän tilanteensa on toivoton, jos he eivät tartu aseisiin ja sano "Jo riittää!" niiden tuomalla voimalla. Ennen sotaan ryhtymistä EZLN järjesti tukiyhteisöissään äänestyksen, jonka voitti näkemys siitä, että aseellinen kapina on ainoa vaihtoehto ja aika on sille oikea.

...julkiseksi kansanliikkeeksi

Myöhemmin zapatistit ovat siirtyneet kohti rauhanomaisempaa toimintaa ja järjestö on muuttunut ensisijaisesti poliittiseksi liikkeeksi, vaikka toimiikin puoluepolitiikan ulkopuolella. Zapatistit kertovat seuraavansa periaatetta "kulje ja kysy" ja sen sijaan, että tarjoisivat kaikenkattavaa ideologiaa ja valmiiksi suunniteltua yhteiskuntajärjestystä, he muokkaavat tavoitteitansa ja toimintatapojansa vuorovaikutuksessa muiden liikkeiden kanssa ja vastarinnan edetessä ja kasvaessa. Yksi keskeisimmistä muutoksista on ollut suhde valtioon ja puolueisiin. Aluksi zapatistit uskoivat saavuttavansa tavoitteensa vuoropuhelussa hallituksen kanssa ja puolueiden - etenkin vasemmistolaisen PRD:n - tuella.

Petyttyään sekä hallituksen että puolueiden tyhjiin lupauksiin, zapatistit kuitenkin ovat sanoutuneet irti vuoropuhelusta näiden kanssa ja keskittyneet oman itsehallinnollisen järjestelmänsä rakentamiseen. Muutosten myötä myös EZLN aseellisena organisaationa on erotettu zapatistiyhteisöjen itsehallinnosta, joka perustuu suoraan, ruohonjuuritason demokratiaan.

...ja toisenlaisen politiikan rakentajaksi

Viimeisimmässä, vuonna 2005 julkaistussa julistuksessaan (Kuudes Lacandonin viidakon julistus) EZLN kutsuu koolle uusliberalismin ja kapitalismin vastaista kansanliikettä, jonka tavoitteena on luoda Meksikoon uusi perustuslaki. Puolueet tai poliittisia valta-asemia tavoittelevat henkilöt eivät ole tervetulleita liikkeeseen, joka rakentaa uudenlaista kysymiseen ja kuuntelemiseen perustuvaa politiikan tekemisen tapaa ja joka myöhemmin on tullut tunnetuksi nimellä Toinen kampanja.

Zapatistit ovat siitä poikkeuksellinen kapinallisjärjestö, että he ovat nostaneet asiansa laajaan tietoisuuteen verkostoitumalla kansainvälisesti. Myös Toisella kampanjalla on kannattajia ulkomailla sekä internet että muu vaihtoehtomedia ovat olleet tärkeitä zapatistiliikkeen toiminnalle.

Lue lisää zapatistiliikkeen historiasta ja tavoitteista heidän omin sanoin Kuudennesta Lacandonin viidakon julistuksesta.

Bookmark and Share