LACANDONIN VIIDAKON JULISTUS

Meksikon kansalle:
Veljemme Meksikossa:

Olemme viisisataa vuotta kestäneiden taisteluiden tuotos: olemme taistelleet ensin orjuutta vastaan, kapinallisten johtamassa Itsenäisyyssodassa Espanjaa vastaan, sitten välttääksemme pohjoisamerikkalaisen ekspansionsmin imun, sen jälkeen luodaksemme oman perustuslakimme ja häätääksemme ranskalaisen keisarikunnan maaperältämme. Sen jälkeen porfiristinen diktaduuri kielsi meiltä maauudistuslakien oikeudenmukaisen soveltamisen ja kansa nousi vastarintaan johtaen itse itseään. Keskuudestamme nousivat Villa ja Zapata, kaltaisemme köyhät miehet, joilta on evätty koulutuksen alkeetkin, jotta meitä voitaisiin käyttää tykinruokana ja meiltä voitaisiin ryöstää isänmaamme rikkaudet, välittämättä siitä, että meillä ei ole mitään, ei kerta kaikkiaan mitään, ei edes kunnon kattoa, ei maata, ei työtä, ei terveyttä, ei ruokaa, ei koulutusta, ei oikeutta valita vapaasti ja demokraattisesti viranomaisiamme, riippumattomuuttamme ulkomaista, meillä ei ole rauhaa eikä oikeutta itsellemme eikä lapsillemme.

Mutta NYT SANOMME, ETTÄ RIITTÄÄ!, olemme kansallisuutemme todellisten takojien perillisiä, meitä riistettyjä on miljoonia ja kutsumme kaikkia veljiämme yhtymään tähän kutsuun, joka on ainoa keino välttää nälkäkuolema 70 vuotta kestäneen yksinvallan jaloissa, jota johtaa äärikonservatiivisten ryhmittymien ja isänmaanpettureiden muodostama klikki. He ovat samoja ihmisiä, jotka vastustivat Hidalgoa ja Morelosia, jotka pettivät Vicente Guerreron, samoja, jotka myivät puolet maaperästämme ulkomaalaiselle valloittajalle, samoja, jotka toivat eurooppalaisen prinssin hallitsijaksemme, samoja, jotka muovasivat porfirististen tiedemiesten diktaduurin, samoja, jotka vastustivat öljyvarojen pakkolunastusta, samoja, jotka murhasivat rautatietyöläisiä vuonna 1958 ja opiskelijoita 1968, samoja, jotka tänä päivänä vievät meiltä kaiken, kerta kaikkiaan kaiken.

Olemme yrittäneet kaikkemme, jotta tällaista ei enää tapahtuisi ja jotta Magna Chartaamme perustuva lainmukaisuus pantaisiin täytäntöön, joten turvaudumme nyt perustuslakiimme, soveltaaksemme sen 39. pykälää, joka kuuluu:

"Kansallinen suvereniteetti nojaa ensisijaisesti ja alun perin kansaan. Kaikki julkinen valta on peräisin kansasta ja se perustuu kansan hyvinvointiin. Kansalla on kaikkina aikoina luovuttamaton oikeus vaihtaa tai muuttaa hallitusmuotoaan."

Rakkaudesta perustuslakiimme, annamme näin ollen tämän SODANJULISTUKSEN Meksikon liittovaltion asevoimille, meidän kärsimyksemme aiheuttavan diktaduurin peruspilarille, jonka valtapuolue on monopolisoinut ja jonka toimeenpanovaltaa nykyään käyttää sen luvatta haltuunsa ottanut ylin ja laiton komentaja Carlos Salinas de Gortari.

Tämän sodanjulistuksen mukaan pyydämme muita valtiovallan voimia sopimaan kansakunnan legaliteetin ja vakauden palauttamisesta siten, että diktaattori syöstään vallasta.

Pyydämme myös kansainvälisiä elimiä ja Punaista Ristiä tarkkailemaan ja säätelemään taisteluja, joita joukkomme siviiliväestöä suojaten käyvät, koska julistamme nyt ja aina, että toimimme Geneven sopimuksen sotalakien määräysten alaisina, ja muodostamme vapaustaistelumme sotilaallisen voiman eli EZLN:n. Meillä on Meksikon kansa puolellamme, meillä on isänmaa, ja kapinallistaistelijamme rakastavat ja kunnioittavat trikolorilippua. Käytämme asepuvuissamme punaista ja mustaa väriä, jotka ovat työtä tekevän kansan lakkotaistelun vertauskuva. Meidän lipussamme ovat kirjaimet EZLN,Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ja taistelussa kannamme aina tätä lippua.

Torjumme edeltä käsin kaikki syytökset, joilla taistelumme oikeutettua syytä yritetään vääristellä, kuten väitteet huumekaupasta, huumesisseistä, rosvojoukkiosta tai jostakin muusta laatusanasta, jolla vihollisemme saattavat meitä kutsua. Taistelumme nojaa perustuslailliseen oikeuteen ja se kantaa lippua oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta.

Tämän nojalla, ja sodanjulistukseemme perustuen annamme EZLN:n aseellisille voimille seuraavat määräykset:

Ensimmäinen pykälä. Edetään kohti pääkaupunkia ja kukistetaan Meksikon liittovaltion joukot, vapautustaistelussa on suojattava siviiliväestöä ja annettava vapautettujen kylien vapaasti ja demokraattisesti valita omat hallintoviranomaisensa.

Toinen pykälä. Vangittujen henkeä on kunnioitettava ja haavoittuneet on saatettava Punaisen Ristin hoitoon.

Kolmas pykälä. Aloitetaan pikaiset oikeudenkäynnit niitä ulkomaalaisten kurssittamia Meksikon liittovaltion asevoimien sotilaita ja valtionpoliisia vastaan, jotka ovat saaneet neuvoja, koulutusta tai maksusuorituksia ulkomaalaisilta, joko maamme rajojen sisäpuolella tai niiden ulkopuolella, ja ovat näin syyllistyneet maanpetokseen, sekä kaikkia niitä vastaan, jotka sortavat ja pahoinpitelevät siviiliväestöä sekä varastavat tai vahingoittavat kansalaisten omaisuutta.

Neljäs pykälä. Muodostetaan uusia rivistöjä kaikkien niiden meksikolaisten kanssa, jotka ovat halukkaita osallistumaan oikeutettuun taisteluumme, myös niiden vihollissotilaiden kanssa, jotka antautuvat taisteluitta joukoillemme ja vannovat noudattavansa ZAPATISTIEN KANSALLISEN VAPAUTUSARMEIJAN ylimmän sotilasjohdon käskyjä.

Viides pykälä. Ennen taistelujen aloittamista on pyydettävä vihollisasemien ehdotonta antautumista.

Kuudes pykälä. Luonnonvarojemme ryövääminen EZLN:n hallitsemilla alueilla on pysäytettävä.

MEKSIKON KANSA: Me, rehelliset ja vapaat miehet sekä naiset, olemme tietoisia siitä, että julistamamme sota on viimeinen, joskin oikeutettu keino. Diktaattorit ovat ilman sodanjulistusta murhanneet kansaamme jo vuosikausien ajan, minkä vuoksi pyydämme sinua päättäväisesti ottamaan osaa ja tukemaan tätä suunnitelmaa, joka taistelee työn, maan, asunnon, ruoan, terveyden, koulutuksen, itsenäisyyden, vapauden, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta. Julistamme, ettemme lakkaa taistelemasta ennen kuin nämä kansakuntamme perusvaatimukset on pantu täytäntöön ja olemme muodostaneet maallemme vapaan ja demokraattisen hallinnon.

LIITY ZAPATISTIEN KANSALLISEN VAPAUTUSARMEIJAN KAPINNALLISJOUKKOIHIN.

EZLN:n ylin sotilasjohto.

Vuonna 1993.

Suomennos: Sarri Vuorisalo-Tiitinen. Teoksesta Viva Zapata! - Chiapasin intiaanikapinallisten unelma paremmasta maailmasta. (Kirjailija: Subcomandante Marcos). Like 2009.

Bookmark and Share