Ihmisoikeustarkkailu ja vapaaehtoistyö Etelä-Meksikossa

Chiapasiin on mahdollista matkustaa myös ihmisoikeustarkkailijaksi tai vapaaehtoistyöntekijäksi zapatistialueen kyliin perustetuille rauhanleireille. Ulkomaalaiset voivat hillitä ja estää Meksikon viranomaisten ja armeijan väkivaltaa pelkällä läsnäolollaan ulkomaalaisstatuksensa turvin eli toimia ihmiskilpinä alkuperäisväestön yhteisöissä. Meksikon hallituksen ihmisoikeusloukkausten todistaminen ja raportointi paikalliseen ja kansainväliseen mediaan on tärkeä osa ihmisoikeustarkkailijan työtä. Ulkomaalaisten on paikallisia asukkaita helpompi saada näkyvyyttä mediassa. Kansainvälinen huomio ja sen myötä mahdollinen diplomaattisen ja taloudellisen painostuksen uhka hillitsee Meksikon hallituksen toimia. Kansainvälisen solidaarisuuden osoittamisella on myös merkitystä kapinallisille yhteisöille. Chiapasin lisäksi myös Oaxacan ja Guerreron osavaltioissa tarvitaan vapaaehtoisia.

Rauhanleirityö alkoi Chiapasissa, kun Meksikon armeija hyökkäsi helmikuussa 1995 Ocosingon, Las Margaritasin ja Altamiranon kuntien kyliin Chiapasissa karkottaen asukkaat pois. Useat alkuperäiskansojen yhteisöt pyysivät ihmisoikeusjärjestö Fraybaa (El Centro de los Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas) apuun suojelemaan siviiliväestöä ja todistamaan ihmisoikeusloukkauksia. Frayba organisoi kansainvälisen tuen avulla rauhanleirejä hyökkäyksen kohteeksi joutuneille alueille. Myöhemmin leirejä on perustettu eri puolille Chiapasia. Frayba myös kouluttaa ja sijoittaa toisten järjestöjen kautta Chiapasiin tulevia ihmisoikeustarkkailijoita.

Useilla pohjoisamerikkalaisilla ja meksikolaisilla järjestöillä on ihmisoikeustarkkailu- ja vapaaehtoistyöohjelmia Meksikossa. Vaatimuksina hakijoille ovat 18 vuoden ikä, sujuva espanjan kielen taito ja kunnossa olevat matkustusasiakirjat. Matkojen kesto vaihtelee mutta hakijoiden toivotaan yleensä sitoutuvan työhön vähintään viikoksi. Chiapasissa ja Oaxacassa on myös mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä osallistumalla esimerkiksi koulutus- ja mediatyöhön, rakennushankkeisiin tai ympäristönsuojeluun.

Ihmisoikeustarkkailijoita ja vapaaehtoisia Chiapasiin lähettäviä järjestöjä:

Building Bridges Project (myös vapaaehtoistyötä)
http://www.vcn.bc.ca/building/bbinvolve.htm

CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria)

Frayba
http://www.frayba.org.mx/observadores.php
http://www.struggle.ws/mexico/solid/camps.html

Global Exchange
http://www.globalexchange.org/countries/americas/mexico/volunteers.html

Natate (vapaaehtoistyötä Chiapasissa)
http://www.natate.org/index.php/en_EN/natate-international-volunteering-...

Schools for Chiapas: Vapaaehtoistyöntekijöitä Chiapasiin lyhyille matkoille, espanjan taitoa tai työhön liittyviä erityistaitoja ei vaadita. Myös esim. työ-, koulu-, tai harrastusryhmille suunniteltuja matkoja Chiapasin zapatistialueille.
http://www.schoolsforchiapas.org/english/chiapas-travel/Chiapas_delegati...

Oaxaca ja Guerrero:

CASA (Colectivos de Apoyo, Solidaridad y Acción): vapaaehtoistyöntekijöitä Oaxacaan. Myös opiskelu-, kirkko- tai solidaarisuusryhmien matkoja Meksikoon tutustumaan Chiapasin ja Oaxacan tilanteeseen.
http://www.chiapaspeacehouse.org/en/volunteering

CIPO (Consejo Indígena Popular de Oaxaca): ihmisoikeustarkkailijoita Oaxacaan.
http://wiki.infoshop.org/Consejo_Inigena_Popular_de_Oaxaca
http://www.nodo50.org/cipo/ourstory.htm

PBI (Peace Brigades International): ihmisoikeustarkkailua ja mediatyötä Oaxacassa ja Guerrerossa.
http://www.pbi-mexico.org/

Bookmark and Share