Reilun kaupan luomukahvia Meksikosta

UCIRI (Union de Comunidades Indigenas de la Region del Istmo) on Meksikon Oaxacassa toimiva kahvinviljelijöiden osuuskunta, jonka luomukahvia myydään Suomessa Cafe Organico -nimellä. Tuottajaosuuskunta muodostuu 55 yhteisöstä, joihin kuuluu noin 2500 perheviljelmää. Osuuskunnan jäsenet ovat Meksikon alkuperäisväestöä: zapoteekkeja, mixejä, mixteekkejä ja chontaleja. UCIRI on ollut edelläkävijä Reilun kaupan järjestelmän mukaisessa kahvin viennissä sekä maanviljelijöiden omavaraisuuden saavuttamisessa. Osuuskunnan toiminta on ollut esimerkkinä muille järjestöille Etelä-Meksikossa sekä Nicaraguassa ja Guatemalassa.


Luomuviljelijöiden koulutusta. Kuva UCIRI.

Kahvinviljelyllä on Oaxacan vuoristossa jo satavuotiset perinteet mutta kahvin myynti on ollut aina vaikeaa hankalien kulkuyhteyksien takia. Vuoristoalueilla ei ollut teitä ennen metsänhakkuuyhtiöiden saapumista, joten viljelijöillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin myydä kahvinsa alhaiseen hintaan kyliin ratsain saapuneille kahvinostajille. Tilanne kohentui vain hiukan, kun Meksikon kahvi-instituutti Inmecafe aloitti kahvin ostamisen. Köyhät viljelijät ovat perinteisesti olleet kojooteiksi nimitettyjen välikäsinä toimivien kahvinostajien armoilla. Kojootteja on perinteisessä kahvikaupassa monella tasolla kylien ja kahvinpakkaamojen välikäsistä viennin ja kansainvälisten kahviyhtiöiden välikäsiin asti. Kaikki nämä hyötyvät kahvikaupasta viljelijää enemmän. Kojooteilla on paljon valtaa: he toimivat pankkeina, omistavat ehkä kylän ainoan kaupan ja kuljetusvälineen ja voivat määrätä hinnat, mikä johtaa viljelijöiden velkaantumiseen, kun kahvista maksetaan vähän mutta lainojen korot sekä muu hintataso ovat korkeat. Viljelijöitä rasittaa myös kahvin epävakaa maailmanmarkkinahinta, johon vaikuttavat monet tekijät satoennusteita myöten.

UCIRI perustettiin vuonna 1983 ratkaisuna kahvinviljelijöiden vaikeaan tilanteeseen kahvin hinnan ollessa alhaalla. Katoliset lähetystyöntekijät auttoivat osuuskunnan rekisteröimisessä. Alkuperäiskansoihin kuuluville kahvinviljelijöille oli haaste opetella toimimaan valtaväestön maailmassa. Piti opetella kahvin laatutarkkailua, markkinointia, pakkaamista ja kuljetuksen järjestämistä. Vientiluvan hankkiminenkin oli vaikeaa. Järjestäytymisen malliksi valittiin intiaanikulttuurin perinteinen yhteisötoiminta ja yksimielisen päätöksenteko. Luomutuotantoon siirryttiin vuonna 1985 saksalaisten ja hollantilaisten reilun kaupan aktivistien vierailun kannustamana.

UCIRI: toimintaperiaatteena on myydä kahvi ilman välikäsiä suoraan eri maiden paahtimoille ja kotimaan osuuskunnille ja yhteisöille. Reilun kaupan markkinoille pääsyn myötä viljelijöiden tulot ovat kaksin- tai jopa kolminkertaistuneet. Osuuskunnan vahvuutena on kokemus ja luotettavuus ja sen myötä vientikahvin tasainen laatu. UCIRI:n tuottama kahvi on arabicaa, josta saadaan parhaimmat kahvilaadut. Osuuskunnan jäsenet viljelevät kahvin lisäksi omaan käyttöönsä maissia, papuja, chiliä, vihanneksia ja hedelmiä. Hedelmänviljelyä on laajennettu ja marmeladeja ja hilloja on alettu valmistaa myös vientiin, jotta toimeentulo ei olisi pelkästään kahvinviljelyn varassa.

UCIRI on kehittänyt alueidensa infrastruktuuria mm. järjestämällä terveydenhuoltoa ja luomutuotannon opetusta nuorille. Osuuskunta haluaa turvata jäsentensä toimeentulon ja parantaa elinolosuhteita. Maaperän laatua ja viljelymenetelmiä pyritään parantamaan ekologisin keinoin mieluummin kuin raivataan uutta viljelyalaa. Maa halutaan säilyttää elinkelpoisena tuleville sukupolville ja turvata samalla alkuperäiskansojen kulttuurin tulevaisuus.Rikkakasvien poistamista. Kuva UCIRI.

Cafe Organicoa myy Suomessa Tampereen kehitysmaakauppayhdistys.

Bookmark and Share