Guerreron ihmisoikeustilanne

Uhkailut, väkivalta ja perusteettomat rikossyytteet ovat alkuperäiskansajärjestöjen jäsenten, yhteisöjen johtajien ja ihmisoikeustyöntekijöiden arkea Guerrerossa. Väkivalta rajoittaa ihmisoikeuksien puolesta tehtävää työtä merkittävästi: pidätyksiä, katoamisia ja murhia tapahtuu yhä.

Guerreron osavaltiossa on noin 390 000 alkuperäiskansoihin kuuluvaa. Köyhyys ja syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia alkuperäisväestön keskuudessa; heistä oli vuonna 2005 lukutaidottomia melkein 40%. Costa Chican alueella sijaitseva Ayutla de los Libres on tyypillinen alkuperäisväestön kunta, jonka asukkaiden elämä on kamppailua toimeentulon, perusterveydenhuollon ja koulutuksen puolesta. Kolmasosa alkuperäisväestöstä eli me'phaa ja na savi -intiaaneista ei puhu espanjaa. Alkuperäiskansajärjestöt ovat tehneet useita valituksia kunnan viranomaisten syyllistymisestä valtion myöntämien avustusten kavaltamiseen.

Kesäkuussa 1998 Meksikon armeijan sotilaat tappoivat kymmenen na savi -intiaania ja yhden yliopisto UNAM:in opiskelijan. Tämän El Charcon joukkomurhana tunnetun välikohtauksen jälkeen armeijan joukkoja on ollut pysyvästi sijoitettuna Ayutlaan. Meksikon hallituksen mukaan armeija on torjumassa huumekauppaa, mutta sen läsnäolo on lisännyt väkivaltaa alkuperäiskansojen yhteisöissä sotilaiden syyllistyessä seksuaaliseen väkivaltaan, ryöstelyyn ja intiaanien kuulustelemiseen ja karkottamiseen mailtaan.


Ihmisoikeusjärjestöjen työ

Ayutlassa toimivia ihmisoikeusjärjestöjä ovat mm. me'phaa-kansan oikeuksia puolustava OPIM ja mixteekkien sisarjärjestö OFPM, jotka huolehtivat omiin kieliryhmiinsä kuuluvien asioista. Järjestöt ovat kampanjoineet kunnan syrjäseutujen infrastruktuurin parantamisen puolesta sekä toteuttaneet tuottavia projekteja. Ihmisoikeuskeskus Tlachinollan tarjoaa oikeusapua ihmisoikeusloukkausten uhreille sekä dokumentoi ja julkistaa esimerkkitapauksia, kuten El Camaloten yhteisön jäsenten pakkosterilisaation vuonna 1998. Järjestöllä on laaja näkemys ihmisoikeuksista, joihin sisältyvät myös alkuperäiskansojen yhteisölliset oikeudet.

Helmikuussa 2009 kaksi OFPM:n aktivistia, Manuel Ponce Rosas ja Raúl Lucas Lucía, löydettiin kidutettuina ja murhattuina. Vaaran uskotaan kohdistuvan myös heidän perheisiinsä ja sekä OPIM:n että OFPM:n jäseniin. Myös Tlachinollanin jäseniin kohdistuva häirintä ja uhkailu lisääntyi helmi-maaliskuussa 2009, joten Ayutlan toimisto on jouduttu ajoittain sulkemaan työntekijöiden turvallisuuden vuoksi.

Useat kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty, Sipaz ja Front Line ovat kiinnittäneet huomiota Guerreron tilanteeseen. Ihmisoikeusjärjestö Peace Brigades International (PBI) aloitti ihmisoikeustarkkailun Ayutlassa vuonna 2003. PBI on myös järjestänyt ihmiskilpiä nimettömiä uhkauksia saaneille alkuperäiskansajärjestöjen jäsenille ja Tlachinollanin asianajajille.

Ennen YK:n ihmisoikeusneuvoston kokousta helmikuussa 2009 Meksiko lupasi puolustaa ihmisoikeuksien puolesta työtä tekeviä ja tunnustaa julkisesti heidän työnsä. Ayutlan kunnassa vakavia ihmisoikeusrikoksia, kuten murhia, katoamisia ja raiskauksia kuitenkin edelleen tapahtuu rankaisematta. Intiaaninaisten raiskaukset ovat saaneet paljon huomiota, koska niiden seurauksiin kuuluvat usein syrjintä sekä perheiden tai jopa kokonaisten yhteisöjen hajoaminen. Meksikolaiset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt vaativat, että ihmisoikeuksien kunnioittamisen pitäisi näkyä käytännössä. On ehdottoman tärkeää uudistaa Guerreron rikosoikeusmenettely siten, että väärinkäytösten tutkiminen tapahtuisi nopeasti ja puolueettomasti.


Lähteet:

PBI: Silenced: Violence against Human Rights Defenders in the South of Mexico. 2009. <http://www.pbi-mexico.org/field-projects/pbi-mexico/publications/special-reports/?no_cache=1>

Amnesty International: Further Information on Fear for Safety, 25 February 2009, <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/010/2009/en/b970e06c-9a7d-48d3-89cb-59347b85c519/amr410102009eng.html>
 
SIPAZ: URGENT ACTION: National and international organizations demand an investigation into the killing of the two human rights defenders - March 2, 2009 <http://www.sipaz.org/aauu/guerrero/au0903_e.htm>

Bookmark and Share